انتخاب بیش از 2 درس (4 واحد) در هر ترم مقدور نمی باشد.

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی ترم پاییز 1402 مرکز علوم اسلامی دانشگاهیان شاهرود


دلیل باز پرداخت