انتخاب بیش از 2 درس (4 واحد) در هر ترم مقدور نمی باشد.

Category: اخبار

اخبار

مدرک فارغ التحصیلی

آیا میدانید با گذراندن 4 درس از دروس معارف اسلامی در این مرکز در کنار تطبیق واحد با دانشگاه می توانید مدرک سطح 1 از

ادامه ...

امکان اخذ جمعا 30 واحد درسی 6 واحد به صورت نیمه حضوری

دلیل باز پرداخت