انتخاب بیش از 2 درس (4 واحد) در هر ترم مقدور نمی باشد.

Category: اخبار

Search

امکان اخذ جمعا 30 واحد درسی 6 واحد به صورت نیمه حضوری

دلیل باز پرداخت