دوره های ویژه تابستان

طرح کلی اندیشه اسلامی 2

ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

طرح تابستانه ویژه شاغلین

تمدن اسلامی

اخبار

اخبار

مدرک فارغ التحصیلی

آیا میدانید با گذراندن 4 درس از دروس معارف اسلامی در این مرکز در کنار تطبیق واحد با دانشگاه می توانید مدرک سطح 1 از

ادامه ...

دوره ها